Home Sitemap Odkazy
Kontakty Kontakty Hotline Hotline
Historie

Vážení obchodní přátelé!

Bývá dobrým zvykem slušné webové stránky představit historii firmy.

Milník první:
Moje a mých přátel narození.

Milník druhý:
Založení firmy Autis a.s., a to 26.11.1996. Datum zápisu do obchodního rejstříku bylo pak 4.12.1996 (mimo jiné předvečer výročí mé svatby - manželky se na vývoji firmy totiž velmi podílejí ale nikdy to nepřiznají). Firmu Autis založilo celkem 6 přátel jako akciovou společnost se zaměřením na průmyslovou automatizaci, zvláště na oblast programování. Všichni sdíleli víru v silný kolektiv a dobrou perspektivu. Zázemí a dobré předpoklady fungování tu skutečně byly. Každý z nás měl za sebou bohatou praxi na širokém poli průmyslové automatizace.

Milník třetí:
Odchod klíčového partnera. Asi po roce fungování firmy, kdy byl cítit dobrý vývoj ve firmě, ale prostředků nebylo nazbyt, rodinné zázemí nevydrželo a můj nejbližší partner odešel za klidnějším zaměstnáním. Za ním v důsledku malé víry v budoucnost a jisté fixace na silnou osobnost postupně odešli ostatní. Zůstali jsme jen dva.

Milník čtvrtý:
Přijetí prvního zaměstnance. Závazky, které měla firma plnit, nebylo dlouhodobě možné realizovat bez rozšíření firmy. Od tohoto bodu se začala firma chovat standardním způsobem na trhu, příliš nezatížená kamarádskými vazbami. Následovalo přijetí dalšího zaměstnance a rozšíření portfolia realizovaných projektů. Firma se začala uplatňovat i na zahraničních trzích prozatím jen v rámci Evropy.

Milník pátý:
Spojení silných partnerů. Realizace náročných projektů firmy ověřila a následně umožnila do této doby samostatně fungujícím subjektům spolupráci pod jednou střechou. Byla tak posílena odbornost na poli projekční, koordinační a dodavatelské. Tímto krokem firma Autis vstupuje do nového nadnárodního evropského trhu jako silný partner pro mnoho z Vás.

Na spolupráci s Vámi se těší

Ing. Jiří Kubálek
předseda představenstva
a zakladatel Autis a.s.